Cài đặt Email gửi và nhận đơn hàng

Khi khách hàng đặt hàng, gửi liên hệ bạn sẽ nhận được  các phản hổi trong mục "phản hồi" ở admin website, ngoài ra bạn còn nhận được 1 email thông báo, và sẽ gửi cho khách 1 email thông báo họ đã đặt hàng thành công.

Xem thêm các bài viết khác:

Để quy trình này hoạt động được thì bạn cần cấu hình email hệ thống:

cai_dat_email_gui_nhan_don_hang

Email nhận đơn hàng : Là email của bạn dùng để nhận đơn hàng , liên hệ

Emai gửi : Để tránh spam, hệ thống không tự động gửi thư mà nó sẽ login vào email gửi, sau đó gửi cho email nhận và cho khách hàng, vì vậy bạn cần nhập các thông số email, các thông số này tương tự các thông số khi cấu hình Outlook, các thông số này sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ email thông báo cho bạn

Đối với 2 hòm thư thông dụng là gmail và Yahoo, bạn có thể nhập các thông số như gợi ý ở dưới

Bắt buộc phải tắt xác minh 2 bước hoặc các bước bảo mật phức tạp nếu bạn sử dụng chức năng này.

Email gửi và email nhận có thể trùng hoặc không trùng nhau.

Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin bạn có thể nhấn Gửi thử vào email nhận đơn hàng để xem hệ thống đã hoạt động chưa.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: Thiết kế web tại tphcm

Đánh giá

Copyright © 2015 - 2021. Designed by Vuong Tran DMCA.com Protection Status