Tạo Single Page với hiệu ứng chuyển trang bằng CSS3

Tạo Single Page với hiệu ứng chuyển trang (Page Transitions) giúp trang web di chuyển tới các nội dung khác nhau chỉ trên một trang duy nhất cũng đang là xu hướng được nhiều doanh nghiệp sử dụng. Với các trang web không có nhiều nội dung thì đây là sự lựa chọn đúng đắn nhất.

Các thủ thuật khác:

Ưu điểm của phương pháp Page Transitions là không sử dụng Javascript, chỉ dùng CSS3 thuần nên tạo nên hiệu ứng chuyển trang rất mượt mà và không làm ảnh hướng tới tốc độ load trang web.

Tạo single page hiệu ứng chuyển trang với CSS3

Xem demo

Còn bây giờ Web7b sẽ hướng dẫn bạn tự làm một trang web như vậy vô cùng đơn giản, chỉ việc copy và paste các đoạn code HTMLCSS vào trang web của mình thôi.

Toàn bộ code HTML cho trang web:

    
		<div id="home" class="content">
			<h2>Home</h2>
			<p>So you want a single page website, uh? Well, if you follow this tutorial you will be able to create a very nifty one-pager. Check out the rest of the sections on this page so you can see for yourself what am I talking about.</p>
			<p>This page consists of different panels that will slide or appear when clicking on the respective link.</p>
			<p>With the general sibling selector we can change the color of the "selected" panel link.</p>
		</div>
		
		
		
		<div id="portfolio" class="panel">
			<div class="content">
				<h2>Portfolio</h2>
				<p>Some really nice portfolio shots:</p>
				<ul id="works">
					<li><a href="#"><img src="http://web7b.com/files/assets/demo/portfolio_01.jpg" width="250"></a></li>
					<li><a href="#"><img src="http://web7b.com/files/assets/demo/portfolio_02.jpg" width="250"></a></li>
					<li><a href="#"><img src="http://web7b.com/files/assets/demo/portfolio_03.jpg" width="250"></a></li>
				</ul>
				<p class="footnote">Dribbble shots by <a href="http://dribbble.com/stuntman">Matt Kaufenberg</a>.</p>
			</div>
		</div>
		
		
		
		<div id="about" class="panel">
			<div class="content">
				<h2>About</h2>
				<p>It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.</p>
				<p>Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar.</p>
				<p>The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.</p>
				<p>She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.</p>
			</div>
		</div>
		
		
		
		<div id="contact" class="panel">
			<div class="content">
				<h2>Contact</h2>
				<p>When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane.</p>
				<p>Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way. On her way she met a copy.</p>
				<form id="form">
					<p><label>Your Name</label><input type="text" /></p>
					<p><label>Your Email</label><input type="text" /></p>
					<p><label>Your Message</label><textarea></textarea></p>
				</form>
			</div>
		</div>
		
		
		
		<div id="header">
			<h1><a href="https://web7b.com/"><img src="https://web7b.com/files/assets/logo_thiet_ke_web_web7b.png" width="180px"></a></h1>
			<ul id="navigation">
				<li><a id="link-home" href="#home">Home</a></li>
				<li><a id="link-portfolio" href="#portfolio">Portfolio</a></li>
				<li><a id="link-about" href="#about">About Me</a></li>
				<li><a id="link-contact" href="#contact">Contact</a></li>
			</ul>
		</div>

Ở đoạn code HTML trên bạn chú ý cho tôi là có 4 phần nội dung1 phần header. 4 phần nội dung tương ứng với 4 id như đã chú thích ở trên, nhiệm vụ của mỗi id này là khi người dùng click vào menu ở phần header thì nó sẽ điều hướng tới đúng id được click.

Toàn bộ code CSS:

#header{
  position: absolute;
  z-index: 2000;
  width: 235px;
  top: 50px;
}
#header h1{
  font-size: 30px;
  font-weight: 400;
  text-transform: uppercase;
  color: rgba(255,255,255,0.9);
  text-shadow: 0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  padding: 20px;
  background: #000;
}
#navigation {
  margin-top: 20px;
  width: 235px;
  display:block;
  list-style:none;
  z-index:3;
}
#navigation a{
  color: #444;
  display: block;
  background: #fff;
  background: rgba(255,255,255,0.9);
  line-height: 50px;
  padding: 0px 20px;
  text-transform: uppercase;
  margin-bottom: 6px;
  box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.2);
  font-size: 14px;
}
#navigation a:hover {
  background: #ddd;
}
.panel{
  min-width: 100%;
  height: 98%;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  margin-top: -150%;
  position: absolute;
  background: #000;
  box-shadow: 0px 4px 7px rgba(0,0,0,0.6);
  z-index: 2;
  -webkit-transition: all .8s ease-in-out;
  -moz-transition: all .8s ease-in-out;
  -o-transition: all .8s ease-in-out;
  transition: all .8s ease-in-out;
}
.panel:target{
  margin-top: 0%;
  background-color: #ffcb00;
}.content{
  right: 40px;
  left: 280px;
  top: 0px;
  position: absolute;
  padding-bottom: 30px;
}
.content h2{
  font-size: 110px;
  padding: 10px 0px 20px 0px;
  margin-top: 52px;
  color: #fff;
  color: rgba(255,255,255,0.9);
  text-shadow: 0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.3);
}
.content p{
  font-size: 18px;
  padding: 10px;
  line-height: 24px;
  color: #fff;
  display: inline-block;
  background: black;
  padding: 10px;
  margin: 3px 0px;
}#home:target ~ #header #navigation #link-home,
#portfolio:target ~ #header #navigation #link-portfolio,
#about:target ~ #header #navigation #link-about,
#contact:target ~ #header #navigation #link-contact{
  background: #000;
  color: #fff;
}

Ở đoạn code CSS trên các bạn chú ý nhất là phần này:

#home:target ~ #header #navigation #link-home,
#portfolio:target ~ #header #navigation #link-portfolio,
#about:target ~ #header #navigation #link-about,
#contact:target ~ #header #navigation #link-contact{
  background: #000;
  color: #fff;
}

Chúng ta sử dụng :target pseudo-class cùng với ký tự ~ để thay đổi màu của menu được click vào.

Như vậy là xong rồi đó, sau khi copy xong các đoạn code như mình đã hướng dẫn ở trên thì bạn quay lại website của mình để xem thành quả.

Bạn có thể chỉnh lại nội dung, màu sắc, background, cỡ chữ... tương ứng cho website của mình nhé.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn: thủ thuật web

Đánh giá

Vương IT là freelancer nhận các dự án lập trình, thiết kế website tại Quận 12 TPHCM. Nhận thiết kế web hcm giá rẻ và các dự án phần mềm theo yêu cầu. Vương là một freelancer thiết kế web đã có hơn 7+ kinh nghiệm thiết kế và lập trình web cho hơn 200+ dự án lớn nhỏ. Hy vọng Vương sẽ được hợp tác cùng mọi người trong thời gian sớm nhất nhé! Add zalo của Vương nha zalo.me/0352833656

Copyright © 2015 - 2024. Designed by Vuong Tran DMCA.com Protection Status